Dienstenvoorwaarden

Deze dienstenvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten van:
MaakeenPraatje B.V.;
Werner von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer;
Telefoonnummer: 020-717 3338 maandag t/m vrijdag 9:00-17:00u
E-mailadres: info@maakeenpraatje.nl
KvK-nummer: 64211886
Btw-identificatienummer: NL855567867B01

Aanvullende definities
MaakeenPraatje: MaakeenPraatje B.V.
Gebruiker: Natuurlijk persoon die een overeenkomst voor een betaalde of onbetaalde dienst van MaakeenPraatje is aangegaan.
Deelnemers: Andere gebruikers die overeenkomst hebben met MaakeenPraatje
Match: Dienst waarbij MaakeenPraatje de gebruiker koppelt met een deelnemer van MaakeenPraatje en een telefonische kennismaking organiseert tussen de deelnemer en gebruiker via het telefoonsysteem van MaakeenPraatje. De match is geleverd zodra er een succesvolle telefoonverbinding tussen de gebruiker en de deelnemer is bewerkstelligd via het telefoonsysteem van MaakeenPraatje.

Artikel 1: De diensten
1. MaakeenPraatje biedt een methode die erop gericht is om mensen telefonisch in contact te brengen met personen die ze nog niet kennen om zo hun sociale kring uit te breiden. Door zich in te schrijven gaat de gebruiker akkoord met de bepalingen in deze overeenkomst.
2. Maakeenpraatje heeft geen invloed op de mate waarop gekoppelde deelnemers een klik met elkaar hebben.
3. MaakeenPraatje zorgt ervoor dat voor inschrijving van een gebruiker duidelijk is wat voor dienstverlening ze aanbiedt en onder welke voorwaarden door dit te vermelden op de website.
4. MaakeenPraatje stelt de volgende aanvullende eisen aan deelnemers: a) leeftijd boven de 40 jaar, b) spreekt de Nederlandse taal en woonachtig in Nederland en c) op zoek ik naar iemand om een vriendschap mee op te bouwen.
5. MaakeenPraatje doet geen controle op de juistheid en volledigheid van de informatie die de deelnemers beschikbaar hebben gesteld (tenzij MaakeenPraatje hierover iets van andere deelnemers verneemt).
6. MaakeenPraatje heeft, buiten de opgestelde gedragsregels, geen invloed op de wijze waarop deelnemers zich gedragen en maar beperkte mogelijkheden om maatregelen te nemen tegen personen die zich niet juist gedragen of zich niet aan de regels houden.
7. MaakeenPraatje heeft alle redelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat MaakeenPraatje.nl een maximale online beschikbaarheid heeft en voor gebruikers steeds toegankelijk is. Desalniettemin kan het voorkomen dat uw mogelijkheid om de dienst gebruiken tijdelijk onderbroken zal zijn of dat de dienst fouten bevat.
8. Voor iedere individuele gebruiker dient een vragenlijst te worden ingevuld bij MaakeenPraatje. Het is niet toegestaan om onder één vragenlijst meerdere gebruikers te laten deelnemen.

Artikel 2: Gedrag van gebruikers
1. Het is deelnemers niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is deelnemers bijvoorbeeld verboden om bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of MaakeenPraatje.
2. Het is de deelnemers bovendien niet toegestaan om:
– onwaarheden te vermelden;
– gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
– meerdere profielen per persoon in te vullen;
– commerciële informatie te verspreiden;
– schade of hinder aan andere deelnemers of MaakeenPraatje.nl toe te brengen
– racistische uitingen te doen;
– informatie van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken;
– inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
– andere deelnemers vragen naar gevoelige informatie zoals pincodes, creditcardnummers, wachtwoorden, identiteitsbewijsnummers of de staat van uw persoonlijke financiën.
3. Als een deelnemer handelt in strijd met artikel 2.1 of 2.2 kan MaakeenPraatje de deelnemer toegang tot de diensten van MaakeenPraatje ontzeggen en zijn of haar gegevens verwijderen.
4. Als u een klacht heeft over een andere deelnemer, of vermoeden heeft van het in strijd handelen van deelnemer met artikel 2.1 en/of 2.2, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar info@maakeenpraatje.nl.
5. Als MaakeenPraatje een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt MaakeenPraatje deze klacht en neemt zo nodig gepaste maatregelen.

Artikel 3: Verstandig contact leggen
1. Voor uw eigen veiligheid is het verstandig om geen gevoelige informatie zoals pincodes, creditcardnummers, wachtwoorden, identiteitsbewijsnummers of de staat van uw persoonlijke financiën met anderen te delen. Dit geldt dus ook bij gesprekken georganiseerd via MaakeenPraatje.
2. U dient voorzichtig om te gaan met het delen van persoonlijke informatie zoals uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of uw achternaam aan anderen.

Artikel 4: Overige bepalingen
1. Deze overeenkomst maakt geen inbreuk op de wettelijke rechten van enige partij die optreedt als een consument.

Artikel 5: Contact
Voor reacties op onze dienstenvoorwaarden kun u contact opnemen op het e-mailadres info@maakeenpraatje.nl

Versie: 19 augustus 2016