Cookiebeleid

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het bieden van de service volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor de Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

1. Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

a. Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de service
Deze Applicatie gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

b.Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken
Deze Applicatie gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies zijn bijvoorbeeld cookies voor de taalinstelling en de gebruikte valuta, of cookies voor het beheer van statistieken door een interne partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

2. Overige soorten Cookies of Cookies die worden gebruikt door externe tools
Bepaalde van de hieronder genoemde services verzamelen statistische gegevens in geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd – afhankelijk van hoe deze worden beschreven – zonder hulp van externe partijen.
Als door externe partijen uitgevoerde services in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen – naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. U kunt het privacybeleid van de genoemde services raadplegen voor nadere informatie.

a) Analyses
De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

– Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)
De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Applicatie.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

– Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

– Google Tag Manager (Google Inc.)
Google Tag Manager is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

– User ID-uitbreiding voor Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics op deze Applicatie maakt gebruik van een functie die User ID wordt genoemd. Met deze instelling kunnen Gebruikers nauwkeuriger worden gevolgd, door de Gebruiker met hetzelfde id te koppelen aan verschillende sessies en apparaten. De functie is zo opgezet dat Google een persoon niet individueel kan herkennen of permanent een bepaald apparaat kan herkennen.
Met de User ID-extensie kunnen Gegevens vanuit Google Analytics worden gekoppeld aan andere Gegevens over de Gebruiker die zijn verzameld door deze Applicatie.
Met de onderstaande opt-outkoppeling meldt u zich alleen af voor het apparaat waarop u werkt, en wordt u niet afgemeld van onafhankelijk uitgevoerd bijhouden van door u bezochte websites door de Eigenaar. Neem contact met de Eigenaar op via het in dit cookiebeleid aangegeven e-mailadres om ook bezwaar te maken tegen de bovengenoemde tracering.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

– MixPanel (MixPanel)
MixPanel is een analyseservice die wordt aangeboden door MixPanel Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

b) Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Applicatie.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

– Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)
De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

– Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Inc.)
De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door Google Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

– Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)
De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

c) Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren. Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen. (hieronder vallen ook fb custom audience en twitter tailored audience).

– Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

– Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

– Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)
Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

3. Hoe beheer ik de installatie van Cookies?

Naast de informatie in dit document, kunt u ook uw voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en – bijvoorbeeld – voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na uw toestemming hiertoe. Het is belangrijk dat u weet dat deze site mogelijk minder goed functioneert als u alle Cookies uitschakelt. U kunt op de volgende adressen informatie vinden over hoe u de Cookies in uw browser kunt beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Windows Explorer.

In het geval van services die door derden worden aangeboden, kunt u uw recht uitoefenen om de tracking-activiteit uit te schakelen, door te klikken op de opt-out-koppeling – indien aanwezig – of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunt u ook gebruikmaken van: Your Online Choices. Met deze service kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt u aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

4. Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

MaakeenPraatje B.V. – Brouwersgracht 238-4A, 1013HE Amsterdam,
info@maakeenpraatje.nl

5. Wijziging

Dit cookie beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren. U wordt daarom geadviseerd om dit Cookie beleid regelmatig te raadplegen.

6. Definities en juridisch kader
– Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

– Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

– Gebruiker
De persoon die deze Applicatie gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

– Betrokkene
De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

– Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit cookiebeleid.

– Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Applicatie. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

– Deze Applicatie
Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

– Cookie
Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.